Monday, October 31, 2011

8 av 10 var pensionär

Bevistade ikväll filosoficafé på mitt förortsbibliotek, en omtumlande upplevelse. Man fick inte säga vad man hette och var man jobbade, eller svamla om sin erfarenhet eller förträfflighet - en utmärkt regel! Temat var Alan Turing.

Anteckningar:
Turingtest (A ska lista ut om B och C är man eller kvinna. B är en dator som ska ljuga. C ska hjälpa A.)
Tit for tat
Självevolverande maskiner
Watson
Curtsweiss/Kurtwitz
Nanoteknik
Bertrand Russells två utvecklingskurvor - förnuft och teknik
Robotar ersätter människor - eller?

Sunday, October 09, 2011

Styrkt material

Säga vad man vill, men det är nåt speciellt när en sån som Tove Styrke levererar ett så subtilt budskap som i "Brains Out".

Contributors

Blog Archive